Jdi na obsah Jdi na menu
 


Pohár

PohárV ý s t a v y

 

 

Kalendár výstav 2011 na Slovensku

 

Afgán v pohybe

2O11

V tomto roku má Yusuf výstavné prázdniny

2O1O 

30.08.2010 priznaný titul
Šampión Slovenska

Diplom

Yusufko gratulujeme!

22.08.2010 Medzinárodná výstava psov
DUODANUBE CACIB, Bratislava

Yusufkova tretia výstava v tomto roku, konaná v areáli bratislavského štátneho Závodiska v Petržalke. Kruh č. 24 bol priestranný. Predviedol ho šikovný Juraj Števiar a Yusuf získava v otvorenej triede ocenenie V1, CAC, Res. CACIB a tým splnil podmienky na priznanie titulu Slovenský šampión krásy. Gratulujeme! Za ocenenie CAC získal krásnu medailu. Posudzovala nás maďarská rozhodkyňa Zsuzsanna Vácsi-Balogh. 

 

 

trieda: otvorená/Open/Offeneklasse
katalogové číslo: 1573
rozhodca: Vácsi-Balogh Zsuzsanna, H
ocenenie: výborný 1, CAC, Res. CACIB

 

04.06.2010  Celoštátna výstava psov
CAC Senec, Slnečné jazerá

Yusufkova druhá výstava v tomto roku. Získal ocenenie V3 / Excellent 3 v otvorenej triede. Posudzoval nás slovenský rozhodca pán Oleg Fintora, akad. sochár.

02.05.2010   CAC, Banská Bystrica

Yusufkova prvá výstava v tomto roku, konaná v areály kúpaliska Štiavničky.  Kruh č. 13 bol priestranný. Predviedol ho šikovný Juraj Števiar a Yusuf získava v otvorenej triede ocenenie V2, Res. CAC / Excellent 2, Res. CAC. Posudzoval nás poľský rozhodca pán Jan Ryk. 

Juraj a Yusuf Ben v kruhu ...

Za foto Yusufa ďakujem Marzene Lorenc.

trieda: otvorená/Open/Offeneklasse
katalogové číslo: 1392
rozhodca: Jan Ryk, PL
ocenenie: výborný 2, Res. CAC

 

2OO9

 

 

 

02.10.2009   CACIB, Komárom

Yusufkova dvadsiatadeviata výstava, konaná v Komárome. Kruh č. 4 bol priestranný. Predviedol ho šikovný Juraj Števiar a Yusuf získava v otvorenej triede ocenenie V2, Res. CAC a Res. CACIB. Posudzoval nás maďarský rozhodca pán László István.

V kruhu ...

trieda: otvorená/Open/Offeneklasse
katalogové číslo: 1421
rozhodca: László István, H
ocenenie: výborný 2, Res. CAC, Res. CACIB

27.09.2009   Národná výstava psov
CAC, Prešov

Yusufkova dvadsiataôsma výstava. Predviedol ho šikovný Enrico Stefanizzi a Yusuf získava ocenenie výborný 1 v otvorenej triede a ocenenie CAC. Posudzovala nás ruská rozhodkyňa Katerina Bauzhes.

Yusuf Ben z Allahovy země a ICh. Calamus True Lady

 1. miesto ... ďakujem pani rozhodkyni ...
Za foto Yusufa ďakujem Ilone Patai.

trieda: otvorená/Open/Offeneklasse
katalogové číslo: 1052
rozhodca: Katerina Bauzhes, RU
ocenenie: výborný 1, CAC.

19.09.2009 MKSZ CAC, Budapešť 

Yusufkova dvadsiatasiedma výstava, konaná v Budapešti. Kruh č. 6 bol priestranný. Predviedol ho šikovný Juraj Števiar a Yusuf získava v otvorenej triede ocenenie V1, CAC a BOB (HFGY) a BOG!!! Posudzoval nás maďarský rozhodca pán László István, BOG - Dr. Pozsonyi Anikó.

Yusuf Ben s paničkou a Jurajom

1. miesto a medaila ... ďakujem pánovi rozhodcovi ...  
Za foto Yusufa ďakujem Jurajovi Števiarovi.

 

trieda: otvorená/Open/Offeneklasse
katalogové číslo: 309
rozhodca: László István, H; BOG - Dr. Pozsonyi Anikó, H
ocenenie: výborný 1, CAC, HFGY - BOB, BOG.

Yusuf sa zúčastnil aj popoludňajšej súťaže Junior Handling s Jurajom Števiarom a získal krásne 1. miesto. Gratulujem. Rozhodca: Gröschl Ferenc (H)

22.08.2009 Národná výstava psov
Palóc Liget CAC, Balassagyarmat
 

Yusufkova dvadsiatašiesta výstava, konaná v areáli krásneho parku Palóc Liget v maďarskom mestečku Balassagyarmat. Kruh č. 3 bol priestranný a olemovaný krásnymi kvetinami. Predviedol ho šikovný Juraj Števiar a Yusuf získava v otvorenej triede ocenenie V1, CAC a BOB (HFGY). Posudzoval nás maďarský rozhodca pán László István.

Juraj a Yusuf v kruhu  Yusuf s kokardou HFGY - BOB

1. miesto a medaila ... ďakujem pánovi rozhodcovi
Za foto Yusufa ďakujem Jurajovi Števiarovi.

trieda: otvorená/Open/Offeneklasse
katalogové číslo: 680
rozhodca: László István, H
ocenenie: výborný 1, CAC, HFGY - BOB

16.08.2009 Medzinárodná výstava psov
DUODANUBE CACIB, Bratislava

Yusufkova dvadsiatapiata výstava, konaná v areáli bratislavského výstaviska INCHEBA EXPO. Kruh č. 22 bol priestranný. Predviedol ho šikovný Enrico Stefanizzi a Yusuf získava v otvorenej triede ocenenie výborný 1, CAC a krásnu medailu za ocenenie CAC. Posudzovala nás pani rozhodkyňa Gabriela Veiga z Portugalska. 

V kruhu

1. miesto a medaila ... ďakujem pani rozhodkyni ...
Za foto Yusufa ďakujem Enricovi Stefanizzimu.

trieda: otvorená/Open/Offeneklasse
katalogové číslo: 1674
rozhodca: Veiga Gabriela, PRT
ocenenie: výborný 1, CAC

 15.08.2009 Medzinárodná výstava psov
DUODANUBE CACIB, Bratislava

Yusufkova dvadsiataštvrtá výstava, konaná v areáli bratislavského výstaviska INCHEBA EXPO. Kruh č. 27 bol priestranný. Predviedol ho šikovný Enrico Stefanizzi a Yusuf získava ocenenie výborný 2, Res. CAC, Res. CACIB v otvorenej triede. Posudzoval nás slovenský rozhodca pán Oleg Fintora, akad. sochár.

Enrico a Yusuf  Enrico a Yusuf

trieda: otvorená/Open/Offeneklasse
katalogové číslo: 1819
rozhodca: akad. sochár Oleg Fintora, SK
ocenenie: výborný 2, Res. CAC, Res. CACIB

Yusuf sa zúčastnil aj popoludňajšej súťaže Junior Handling s Jurajom Števiarom.

 

12.07.2009   Národná výstava psov
všetkých plemien
CAC Košice, MČ Košice-Barca

Yusufkova dvadsiatatretia výstava. Predviedla ho šikovná Terezka Šubertová a Yusuf získava ocenenie výborný 1 v otvorenej triede a krásnu medailu za ocenenie CAC. Posudzovala nás slovenská rozhodkyňa pani  MVDr.Gabriela Ridarčíková.

Yusuf Ben v postoji

1. miesto a medaila ... ďakujem pani rozhodkyni ...
Za foto Yusufa ďakujem Zuzke Cibulkovej.

trieda: otvorená/Open/Offeneklasse
katalogové číslo: 777
rozhodca: MVDr. Gabriela Ridarčíková, SK
ocenenie: výborný 1, CAC.

27.06.2009   43. ročník Mezinárodní výstavy psů INTERCANIS CACIB, Brno

Yusufkova dvadsiatadruhá výstava. Získal VD. Posudzoval nás Maďar Levente Miklós. Yusufka v kruhu elegantne predviedla šikovná Šárka Hájková.

Yusuf a Šárka  Yusuf a Šárka

Za foto ďakujem Šárke Hájkovej.

05.06.2009  Celoštátna výstava psov
CAC Senec, Slnečné jazerá

Yusuf Ben s paničkou

Za foto ďakujem Šárke Hájkovej.

Yusufkova dvadsiataprvá výstava. Získal ocenenie V2, R. CAC. Posudzovala nás slovenská rozhodkyňa pani MVDr. Michaela Pavlásková.

 

Yusuf Ben s paničkou  S paničkou v kruhu

trieda: otvorená/Open/Offeneklasse
katalogové číslo: 1224
rozhodca: MVDr. Michaela Pavlásková, SK
ocenenie: výborný 2, R. CAC.

10.05.2009 Medzinárodná výstava psov
SPRINGDUODANUBE CACIB, Bratislava

Odin a Yusuf v kruhu

Yusufkova dvadsiata výstava, konaná v areáli bratislavského výstaviska INCHEBA EXPO. Kruh bol priestranný a celý pokrytý veľkým kobercom. Predviedol ho šikovný Enrico Stefanizzi a Yusuf získava ocenenie výborný 2, R. CAC v otvorenej triede. Posudzoval nás bulharský rozhodca pán Andon Todorov.

Pán rozhodca Andon Todorov pri posudzovaní ...

trieda: otvorená/Open/Offeneklasse
katalogové číslo: 1428
rozhodca: Andon Todorov, BG
ocenenie: výborný 2, R. CAC.

 

09.05.2009 Medzinárodná výstava psov
SPRINGDUODANUBE CACIB, Bratislava

bez paničky

Yusufkova devätnásta výstava. Konkurencia bola veľká. Predviedol ho šikovný Enrico Stefanizzi a Yusuf získava ocenenie výborný 2, R. CAC v otvorenej triede. Posudzovala nás bulharská rozhodkyňa pani Galina Todorova.

V kruhu  Pred posudzovaním

trieda: otvorená/Open/Offeneklasse
katalogové číslo: 1478
rozhodca: Galina Todorova, BG
ocenenie: výborný 2, R. CAC.

29.03.2009 Celoštátna výstava psov
NITRACANIS, Nitra

Enrico a Yusuf vo výstavnom postoji

Yusufkova osemnásta výstava. Predviedol ho šikovný Enrico Stefanizzi  a  Yusuf získava ocenenie výborný 2, R. CAC v otvorenej triede. Konkurencia bola veľká. Posudzovala nás slovenská rozhodkyňa pani Ľudmila Fintorová.

Yusuf free handling 1  Yusuf free handling 2

trieda: otvorená/Open/Offeneklasse
katalogové číslo: 2057
rozhodca: Ľudmila Fintorová, SK
ocenenie: výborný 2, R. CAC.

V pohybe

 

 

 

25.01.2009 Medzinárodná výstava psov, TRENČÍN

 

Nástup do kruhu

 

Yusufkova sedemnásta výstava a prvá v tomto roku, ktorou sa tradične otvára výstavná sezóna na Slovensku. Predviedol ho šikovný Enrico Stefanizzi a Yusuf získava ocenenie výborný 2, R. CAC v strednej triede. Posudzoval nás slovenský rozhodca pán PhDr. Miroslav Guniš.

 

Enrico a Yusuf

trieda: stredná trieda/Intermediates/Mittelklasse
katalogové číslo: 2283
rozhodca: PhDr. Miroslav Guniš, SK
ocenenie: výborný 2, R. CAC.

Posudzovanie v postoji
Za fotky Yusufa ďakujem Enricovi.

Výstavný posudok: Súmerný pes, výborne nasadený krk, pevný chrbát, dobre klenuté bedrá, rytmický krok.

2OO8

 

02.11.2008 Medzinárodná výstava psov NITRACANIS, Nitra

Yusufko a Terezka

Yusufkova šestnásta výstava. Predviedla ho šikovná Terezka Šubertová a Yusuf získava ocenenie výborný 2, R. CAC v medzitriede. Posudzoval nás slovenský rozhodca pán Ing. Štefan Štefík.

Prezeranie chrupu Výstavný postoj

trieda: medzitrieda/Intermediates/Mittelklasse
katalogové číslo: 2918
rozhodca: Ing. Štefan Štefík, SK
ocenenie: výborný 2, R. CAC

Ťažké rozhodovanie...

Výsledné poradie

18.10.2008 17. Moravskoslezská národní výstava psů všech plemen CAC, NV Brno

Yusufkova pätnásta výstava a druhá v Čechách. Na túto výstavu sme sa veľmi tešili, lebo sa tu Yusufko konečne po dlhej dobe stretol s pani chovateľkou Pěvou Havlíčkovou. Konkurencia v triede otvorenej bola veľká. Predviedla ho šikovná Terezka Šubertová a Yusuf získava ocenenie výborný 3. Posudzovala nás slovenská rozhodkyňa pani MVDr. Michaela Pavlásková.

Krásna Azalka a Yusufko na výstave v Brne

trieda: otvorená/Open/Offeneklasse
katalógové číslo: 1424
rozhodca: MVDr. Michaela Pavlásková, SK
ocenenie: výborný 3

Yusufko na dvoch nohách Azalka a Yusufko

Výstavný posudok: 18 mesačný stredne vysoký čierny pes, výborný formát, výborne stavaný a osrstený, pekný priestorný pohyb, výborná povaha, výborný.

Azalka a Yusufko
Za spoločné fotky Azalky a Yusufka ďakujem Daniele Krausovej.
 

 

 

19.08.2008 priznaný titul
Slovenský šampión krásy mladých

Certifikát

Yusufko gratulujeme!

 

 

17.08.2008 Medzinárodná výstava psov
DUODANUBE CACIB,
Bratislava

Yusufkova štrnásta výstava a zároveň jubilejná 30. medzinárodná výstava v Bratislave, na nej sme nemohli chýbať! Predviedla ho šikovná Terezka Šubertová, ale Yusufkovi sa veľmi nechcelo bežať, nebežal s elánom a preto sme získali ohodnotenie výborný V2. Posudzoval nás Jipping Gerard z Holandska.

V kruhu

trieda: mladých/Juniors/Jugendklasse
katalogové číslo: 2352
rozhodca: Gerard Jipping, NL
ocenenie: výborný 2

Po súťaži

 

16.08.2008 Medzinárodná výstava psov
DUODANUBE CACIB,
Bratislava

Yusufkova trinásta výstava a trinástka priniesla Yusufkovi šťastie. Predviedla ho šikovná Terezka Šubertová a Yusuf získava tretie ocenenie výborný 1 v triede mladých a krásnu medailu za ocenenie CAJC a tým splnil podmienky na priznanie titulu Slovenský šampión krásy mladých. Gratulujeme! Posudzoval nás francúzsky rozhodca Jean-Louis Grunheid.

Yusuf Ben v kruhu

trieda: mladých/Juniors/Jugendklasse
katalogové číslo: 2495
rozhodca: Jean-Louis Grunheid, Francúzsko
ocenenie: výborný 1, CAJC

Výstavný postoj Výstavný postoj

Výstavný posudok: výborný typ, stavba, formát, výborná hlava a oči, výraz, nožnicový skus, dobrý krk, výborná horná línia, hrudník, výborné uhlenie v predu, výborný chvost, pohyb a povaha.

Záverečné foto spolu s pánom rozhodcom
1. miesto a medaila ... ďakujem pánovi rozhodcovi ...
Za fotky Yusufa ďakujem Terezke Šubertové a Verunce Vašendové. 

15.8.2008 Klubová výstava chrtov

Bratislava, Starý háj

Yusufkova dvanásta výstava, konaná na dostihovej dráhe v Petržalke. Konkurencia v medzitriede bola veľká. Yusuf získava ocenenie výborný 2, R. CAC SK. Posudzovala nás lotyšská rozhodkyňa pani Vija Klučniece. Pre jej oneskorený prílet bol začiatok výstavy posunutý o dve hodiny. Yusuf si tie dve hodiny skutočne užil a bol šťastný.

Čao, ja som Yusuf Poď sa hrať ... Dáme si naháňačku?

 

Chyť ma! Kto tam bude prvý? Koniec hry, začína výstava ...

trieda: medzitrieda/Intermediates/Mittelklasse
katalogové číslo: 9
rozhodca: Vija Klučniece, LV
ocenenie: výborný 2, R. CAC


19.07.2008 Česká národní výstava psů
všech plemen CAC, NV
Mladá Boleslav

Yusufkova jedenásta výstava a prvá v Čechách. Predviedla ho šikovná Terezka Šubertová a Yusuf získava ocenenie výborný 1 v medzitriede a krásnu medailu za ocenenie CAC ČR. Posudzovala nás česká rozhodkyňa pani Marta Růžičková.

Yusuf Ben v kruhu

trieda: medzitrieda/Intermediates/Mittelklasse
katalogové číslo: 724
rozhodca: Marta Růžičková, CZ
ocenenie: výborný 1, CAC ČR

Yusuf Ben pri posudzovaní Terezka a Yusuf Ben

Výstavný posudok: 16 mesačný pes, nožnicový skus, perfektná pigmentácia, veľmi pekný pohyb, správna línia chrbta, perfektné uhlenie končatín, ideálna výstavná kondícia.

Takýto oddaný a uprimný pohľad Yusufka by som nevymenila za nič na svete
1. miesto a medaila ... ďakujem pani rozhodkyni ...
Za fotky Yusufa ďakujem Terezke Šubertové a Verunce Vašendové.
.

13.07.2008 Národná výstava psov
všetkých plemien

CAC Košice, MČ Košice-Barca

 

Yusufkova desiata výstava. Predviedla ho šikovná Terezka Šubertová a Yusuf získava ocenenie výborný 1 v triede mladých a krásnu medailu za ocenenie CAJC. Posudzoval nás poľský rozhodca pán Jan Ryk. 

Yusuf Ben v postoji
1. miesto a medaila ... ďakujem pánovi rozhodcovi ... 

Terezka a Yusufko Yusufko s medailou

trieda: mladých/Juniors/Jugendklasse
katalogové číslo: 837
rozhodca: Jan Ryk, PL
ocenenie: výborný 1, CAJC, Best junior

08.06.2008 25. Medzinárodná výstava psov  GRAND PRIX SLOVAKIA 2008 CACIB, Nitra

Yusufkova deviata výstava. Konkurencia bola veľká. V kruhu bol veľmi poslušný a pod vedením skúsenej Šárky Novákovej sa predviedol ako najlepšie vedel. Získal ocenenie V3. Posudzoval nás švajčiarsky rozhodca pán Laurent Pichard.

Handling Šárka Nováková

 

trieda: mladých/Juniors/Jugendklasse 
katalogové číslo: 2021
rozhodca: Laurent Pichard, CH
ocenenie: výborný 3

 

06.06.2008 Celoštátna výstava psov

CAC Senec, Slnečné jazerá

Yusufkova ôsma výstava. Konkurencia bola veľká. V kruhu bol veľmi poslušný a predviedol sa ako najlepšie vedel. Získal ocenenie V3. Posudzoval nás slovenský rozhodca pán PhDr. Miroslav Guniš.

Trieda mladých

 

V kruhu

 

trieda: mladých/Juniors/Jugendklasse 
katalogové číslo: 1565
rozhodca: PhDr. Miroslav Guniš, SK
ocenenie: výborný 3

 

 

Výstavný posudok: Korektne stavaný mladý pes, plytší hrudník, pevný chrbát, rovnobežné končatiny, pravidelný krok
 

17.05.2008 Medzinárodná výstava psov
SPRINGDUODANUBE CACIB, Bratislava

Yusufkova siedma výstava a po prvý raz na bratislavskom výstavisku INCHEBA. Posudzoval nás nemecký rozhodca pán Elmar Sistermann.

Yusuf Ben na MVP v Inchebe

trieda: mladých/Juniors/Jugendklasse
katalogové číslo: 2016
rozhodca: Elmar Sistermann, D
ocenenie: výborný 3

Yasani a Yusuf v kruhu

 

16.5.2008 Špeciálna výstava chrtov

Bratislava, Starý háj

Yasani Iram a Yusuf Ben z Allahovy země

Yusufkova šiesta výstava. Na túto výstavu sme sa veľmi tešili, lebo sa tu Yusufko konečne stretol so svojim krásnym domino bračekom Yasanim. Konkurencia bola veľká. V kruhu bol veľmi poslušný a predviedol sa ako najlepšie vedel. Získal ocenenie tretí najlepší mladý pes. Posudzovala nás dánska rozhodkyňa pani Lotte Jørgensen, ktorá má svetoznámu chovateľskú stanicu afgánskych chrtov Boxadan. Pôsobí ako rozhodkyňa nielen v celej Európe, ale aj po celom svete. V posudzovaní je veľmi precízna a neovplyvniteľná, preto si jej ohodnotenie veľmi vážim.

Príchod do výstavného kruhu

 

trieda: mladých/Juniors/Jugendklasse
katalogové číslo: 7
rozhodca: Lotte Jørgensen, DK
ocenenie: výborný 3

Yusuf Ben po súťaži

30.03.2008 Celoštátna výstava psov
NITRACANIS, Nitra

 

Yusufkova piata výstava a po prvý raz získava ocenenie výborný 1 v triede mladých a prvú medailu za ocenenie CAJC. Posudzoval nás maďarský rozhodca pán László Erdös.

Yusuf Ben s medailov
1. miesto a medaila ... ďakujem pánovi rozhodcovi ...

 

 

trieda: mladých/Juniors/Jugendklasse
katalogové číslo: 2450
rozhodca: László Erdös, H
ocenenie: výborný 1, CAJC

 

 

 

27.01.2008 Medzinárodná výstava psov
TRENČÍN

 

Yusufkova štvrtá výstava a po prvý raz v triede mladých. Posudzoval nás český rozhodca pán Petr Řehánek.

Posudzovanie
Za fotku Yusufa ďakujem Terezke Šubertovej

trieda: mladých/Juniors/Jugendklasse
katalogové číslo: 2576
rozhodca: Petr Řehánek, CZ
ocenenie: výborný 3

 

 

.

2OO7

 

04.11.2007 Medzinárodná výstava psov NITRACANIS, Nitra

Výsledné poradie

 

Yusufkova tretia výstava. Posudzoval nás slovenský rozhodca pán Ing. Štefan Štefík.

trieda: dorastu/Puppies/Jüngstenklasse 
katalogové číslo: 2319
rozhodca: Ing. Štefan Štefík, Slovensko
ocenenie: veľmi nádejný 3


 

 

28.7.2007 Klubová výstava chrtov

Bratislava, Starý háj

Výsledné poradie

Yusufkova prvá výstava. Bol veľmi poslušný a za pamlsok sa predviedol, ako najlepšie vedel. Posudzovala nás talianska rozhodkyňa pani Maria Teresa Durando-Fasio, ktorá posudzuje nielen v celej Európe, ale aj v USA.

trieda: šteniat/Babies
katalogové číslo: 6
rozhodca: Maria Teresa Durando Fassio, Taliansko
ocenenie: veľmi nádejný 3
posudok: dobrý typ, pekná hlava, správna stavba, výborný chvost, dobrý pohyb, ale potrebuje viac trénovať.


17.8.2007 Špeciálna výstava chrtov

Bratislava, Starý háj

Výsledné poradie

 

Yusufkova druhá výstava. Bol veľmi poslušný, ale teplo a únava sa podpísali na jeho umiestnení. Predviedol sa ako najlepšie vedel. Posudzoval nás švédsky rozhodca pán Kenneth Edh.

trieda: šteniat/Babies
katalogové číslo: 4
rozhodca: Kenneth Edh, Švédsko
ocenenie: veľmi nádejný 4
posudok: 5,5 mesačné šteňa, dobré proporcie, pekná hlava a výraz, pekný krk a horná línia, pekný chvost, pekné telo a kosti, menšie labky, dobrý pohyb vpredu, trochu úzky vzadu - s menšou razanciou.